LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

curl_pause

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

curl_pausePause and unpause a connection

Descrierea

curl_pause ( resource $ch , int $bitmask ) : int

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

ch

Un handle cURL întors de curl_init().

bitmask

One of CURLPAUSE_* constants.

Valorile întoarse

Returns an error code (CURLE_OK for no error).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top