PHP 7.4.0RC4 Released!

cyrus_bind

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL cyrus 1.0)

cyrus_bindBind callbacks to a Cyrus IMAP connection

Descrierea

cyrus_bind ( resource $connection , array $callbacks ) : bool

Binds callbacks to a Cyrus IMAP connection.

Parametri

connection

The connection handle.

callbacks

An array of callbacks.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top