PHP 7.4.24 Released!

date_create_immutable_from_format

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

date_create_immutable_from_formatPseudonim pentru DateTimeImmutable::createFromFormat()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: DateTimeImmutable::createFromFormat()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top