PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

dbplus_chdir

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_chdirGet/Set database virtual current directory

Descrierea

dbplus_chdir ( string $newdir = ? ) : string

Changes the virtual current directory where relation files will be looked for by dbplus_open().

Parametri

newdir

The new directory for relation files. You can omit this parameter to query the current working directory.

Valorile întoarse

Returns the absolute path of the current directory.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top