PHP 7.4.25 Released!

dbplus_curr

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_currGet current tuple from relation

Descrierea

dbplus_curr ( resource $relation , array &$tuple ) : int

Reads the data for the current tuple for the given relation.

Parametri

relation

A relation opened by dbplus_open().

tuple

The data will be passed back in this parameter, as an associative array.

Valorile întoarse

The function will return zero (aka. DBPLUS_ERR_NOERR) on success or a db++ error code on failure.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top