PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

dbplus_errcode

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_errcodeGet error string for given errorcode or last error

Descrierea

dbplus_errcode ( int $errno = ? ) : string

Returns a clear error string for the given error code.

Parametri

errno

The error code. If not provided, the result code of the last db++ operation is assumed.

Valorile întoarse

Returns the error message.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top