PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

dbplus_errno

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_errnoGet error code for last operation

Descrierea

dbplus_errno ( ) : int

Returns the error code returned by the last db++ operation.

Valorile întoarse

Returns the error code, as an integer.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top