PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

dbplus_getunique

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_getuniqueGet an id number unique to a relation

Descrierea

dbplus_getunique ( resource $relation , int $uniqueid ) : int

Obtains a number guaranteed to be unique for the given relation and will pass it back in the variable given as uniqueid.

Parametri

relation

A relation opened by dbplus_open().

uniqueid

Valorile întoarse

Returns DBPLUS_ERR_NOERR on success or a db++ error code on failure.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top