PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

dbplus_rcrtlike

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rcrtlikeCreates an empty copy of a relation with default indices

Descrierea

dbplus_rcrtlike ( string $name , resource $relation , int $overwrite = ? ) : mixed

dbplus_rcrtexact() will create an empty copy of the given relation under a new name, but with default indices.

Parametri

name

relation

The copied relation, opened by dbplus_open().

overwrite

An existing relation by the same name will only be overwritten if this parameter is set to true and no other process is currently using the relation.

Valorile întoarse

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top