PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

dbplus_rkeys

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_rkeysSpecify new primary key for a relation

Descrierea

dbplus_rkeys ( resource $relation , mixed $domlist ) : mixed

dbplus_rkeys() will replace the current primary key for relation with the combination of domains specified by domlist.

Parametri

relation

A relation opened by dbplus_open().

domlist

A combination of domains. May be passed as a single domain name string or as an array of domain names.

Valorile întoarse

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top