PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

dbplus_unlockrel

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_unlockrelGive up write lock on relation

Descrierea

dbplus_unlockrel ( resource $relation ) : int

Release a write lock previously obtained by dbplus_lockrel().

Parametri

relation

A relation opened by dbplus_open().

Valorile întoarse

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top