PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

dbplus_update

(PHP 4 <= 4.3.0, PECL dbplus >= 0.9)

dbplus_updateUpdate specified tuple in relation

Descrierea

dbplus_update ( resource $relation , array $old , array $new ) : int

dbplus_update() replaces the old tuple with the data from the new one, only if the old completely matches a tuple within relation.

Parametri

relation

A relation opened by dbplus_open().

old

The old tuple.

new

The new tuple.

Valorile întoarse

Note

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top