PHP 7.4.24 Released!

eio_fallocate

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_fallocateAllows the caller to directly manipulate the allocated disk space for a file

Descrierea

eio_fallocate ( mixed $fd , int $mode , int $offset , int $length , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

eio_fallocate() allows the caller to directly manipulate the allocated disk space for the file specified by fd file descriptor for the byte range starting at offset and continuing for length bytes.

Notă: File should be opened for writing

EIO_O_CREAT should be logically OR'd with EIO_O_WRONLY, or EIO_O_RDWR

Parametri

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor, e.g. returned by eio_open().

mode

Currently only one flag is supported for mode: EIO_FALLOC_FL_KEEP_SIZE (the same as POSIX constant FALLOC_FL_KEEP_SIZE).

offset

Specifies start of the byte range.

length

Specifies length the byte range.

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_fallocate() returns request resource on success or false on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top