PHP 7.4.9 Released!

eio_fchown

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_fchownChange file ownership

Descrierea

eio_fchown ( mixed $fd , int $uid [, int $gid = -1 [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]]] ) : resource

eio_fchown() changes ownership of the file specified by fd file descriptor.

Parametri

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor.

uid

User ID. Is ignored when equal to -1.

gid

Group ID. Is ignored when equal to -1.

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau NULL. Dacă este transmis NULL, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top