PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_ftruncate

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_ftruncateTruncate a file

Descrierea

eio_ftruncate ( mixed $fd , int $offset = 0 , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

eio_ftruncate() causes a regular file referenced by fd file descriptor to be truncated to precisely length bytes.

Parametri

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor.

offset

Offset from beginning of the file

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_ftruncate() returns request resource on success or false on error.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top