PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_get_last_error

(PECL eio >= 1.0.0)

eio_get_last_errorReturns string describing the last error associated with a request resource

Descrierea

eio_get_last_error ( resource $req ) : string

eio_get_last_error() returns string describing the last error associated with req.

Parametri

req

The request resource

Valorile întoarse

eio_get_last_error() returns string describing the last error associated with the request resource specified by req.

Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top