PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_grp

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_grpCreates a request group

Descrierea

eio_grp ( callable $callback , string $data = NULL ) : resource

eio_grp() creates a request group.

Parametri

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_grp() returns request group resource on success or false on error.

Exemple

Example #1 eio_grp() example

<?php
$temp_filename 
dirname(__FILE__) ."/eio-file.tmp";
$fp fopen($temp_filename"w");
fwrite($fp"some data");
fclose($fp);
$my_file_fd NULL;

/* Is called when the group requests are done */
function my_grp_done($data$result) {
 
// Remove the file, if it still exists
 
@unlink($data);
}

/* Is called when the temporary file is opened */
function my_grp_file_opened_callback($data$result) {
 global 
$my_file_fd$grp;

 
$my_file_fd $result;

 
$req eio_read($my_file_fd40,
   
EIO_PRI_DEFAULT"my_grp_file_read_callback");
 
eio_grp_add($grp$req);
}

/* Is called when the file is read */
function my_grp_file_read_callback($data$result) {
 global 
$my_file_fd$grp;

 
var_dump($result);

 
// Create request to close the file
 
$req eio_close($my_file_fd);

 
// Add request to the group
 
eio_grp_add($grp$req);
}

// Create request group
$grp eio_grp("my_grp_done"$temp_filename);

// Create request
$req eio_open($temp_filenameEIO_O_RDWR EIO_O_APPEND NULL,
  
EIO_PRI_DEFAULT"my_grp_file_opened_callback"NULL);

// Add request to the group
eio_grp_add($grp$req);

// Process requests
eio_event_loop();
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

string(4) "some"

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top