PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_mkdir

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_mkdirCreate directory

Descrierea

eio_mkdir ( string $path , int $mode , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

eio_mkdir() creates directory with specified access mode.

Parametri

path

Path for the new directory.

mode

Access mode, e.g. 0755

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_mkdir() returns request resource on success or false on error.

Exemple

Example #1 eio_mkdir() example

<?php
$temp_dirname 
"eio-temp-dir";

/* Is called when eio_mkdir() finishes */
function my_mkdir_callback($data$result) {
 if (
$result == && is_dir($temp_dirname)
   && !
is_readable($temp_dirname)
   && 
is_writable($temp_dirname)) {
  echo 
"eio_mkdir_ok";
 }

 
// Remove directory
    
if (file_exists($data))
        
rmdir($temp_dirname);
}

// Create directory with access mode 0300
eio_mkdir($temp_dirname0300EIO_PRI_DEFAULT"my_mkdir_callback"$temp_dirname);
eio_event_loop();
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

eio_mkdir_ok

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top