PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_mknod

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_mknodCreate a special or ordinary file

Descrierea

eio_mknod ( string $path , int $mode , int $dev , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

eio_mknod() creates ordinary or special(often) file.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

path

Path for the new node(file).

mode

Specifies both the permissions to use and the type of node to be created. It should be a combination (using bitwise OR) of one of the file types listed below and the permissions for the new node(e.g. 0640). Possible file types are: EIO_S_IFREG(regular file), EIO_S_IFCHR(character file), EIO_S_IFBLK(block special file), EIO_S_IFIFO(FIFO - named pipe) and EIO_S_IFSOCK(UNIX domain socket). To specify permissions EIO_S_I* constants could be used.

dev

If the file type is EIO_S_IFCHR or EIO_S_IFBLK then dev specifies the major and minor numbers of the newly created device special file. Otherwise dev ignored. See mknod(2) man page for details.

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_mknod() returns request resource on success or false on error.

Exemple

Example #1 eio_mknod() example

<?php
// FIFO name
$temp_filename "/tmp/eio-temp-fifo";

/* Is called when eio_mknod() finishes */
function my_mknod_callback($data$result) {
    
$s stat($data);
    
var_dump($s);

    if (
$result == 0) {
        echo 
"eio_mknod_ok";
    }

    @
unlink($data);
}

eio_mknod($temp_filenameEIO_S_IFIFO0,
    
EIO_PRI_DEFAULT"my_mknod_callback"$temp_filename);
eio_event_loop();
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

array(26) {
 [0]=>
 int(17)
 [1]=>
 int(2337608)
 [2]=>
 int(4096)
 [3]=>
 int(1)
 [4]=>
 int(1000)
 [5]=>
 int(100)
 [6]=>
 int(0)
 [7]=>
 int(0)
 [8]=>
 int(1318241261)
 [9]=>
 int(1318241261)
 [10]=>
 int(1318241261)
 [11]=>
 int(4096)
 [12]=>
 int(0)
 ["dev"]=>
 int(17)
 ["ino"]=>
 int(2337608)
 ["mode"]=>
 int(4096)
 ["nlink"]=>
 int(1)
 ["uid"]=>
 int(1000)
 ["gid"]=>
 int(100)
 ["rdev"]=>
 int(0)
 ["size"]=>
 int(0)
 ["atime"]=>
 int(1318241261)
 ["mtime"]=>
 int(1318241261)
 ["ctime"]=>
 int(1318241261)
 ["blksize"]=>
 int(4096)
 ["blocks"]=>
 int(0)
}
eio_mknod_ok

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top