PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_read

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_readRead from a file descriptor at given offset

Descrierea

eio_read ( mixed $fd , int $length , int $offset , int $pri , callable $callback , mixed $data = NULL ) : resource

eio_read() reads up to length bytes from fd file descriptor at offset. The read bytes are stored in result argument of callback.

Parametri

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor

length

Maximum number of bytes to read.

offset

Offset within the file.

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_read() stores read bytes in result argument of callback function.

Exemple

Example #1 eio_read() example

<?php
// Open a temporary file and write some bytes there
$temp_filename "eio-temp-file.tmp";
$fp fopen($temp_filename"w");
fwrite($fp"1234567890");
fclose($fp);

/* Is called when eio_read() is done */
function my_read_cb($data$result) {
    global 
$temp_filename;

 
// Output read bytes
    
var_dump($result);

 
// Close file
    
eio_close($data);
    
eio_event_loop();

 
// Remove temporary file
    
@unlink($temp_filename);
}

/* Is called when eio_open() is done */
function my_file_opened_callback($data$result) {
 
// $result should contain the file descriptor
    
if ($result 0) {
  
// Read 5 bytes starting from third
        
eio_read($result52EIO_PRI_DEFAULT"my_read_cb"$result);
        
eio_event_loop();
    } else {
  
// eio_open() failed
        
unlink($data);
    }
}

// Open the file for reading and writing
eio_open($temp_filenameEIO_O_RDWRNULL,
    
EIO_PRI_DEFAULT"my_file_opened_callback"$temp_filename);
eio_event_loop();
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

string(5) "34567"

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top