PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_readahead

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_readaheadPerform file readahead into page cache

Descrierea

eio_readahead ( mixed $fd , int $offset , int $length , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

eio_readahead() populates the page cache with data from a file so that subsequent reads from that file will not block on disk I/O. See READAHEAD(2) man page for details.

Parametri

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor

offset

Starting point from which data is to be read.

length

Number of bytes to be read.

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_readahead() returns request resource on success or false on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top