PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_rename

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_renameChange the name or location of a file

Descrierea

eio_rename ( string $path , string $new_path , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

eio_rename() renames or moves a file to new location.

Parametri

path

Source path

new_path

Target path

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_rename() returns request resource on success or false on error.

Exemple

Example #1 eio_rename() example

<?php
$filename 
dirname(__FILE__)."/eio-temp-file.dat";
touch($filename);
$new_filename dirname(__FILE__)."/eio-temp-file-new.dat";

function 
my_rename_cb($data$result) {
    global 
$filename$new_filename;

    if (
$result == && !file_exists($filename) && file_exists($new_filename)) {
        @
unlink($new_filename);
        echo 
"eio_rename_ok";
    } else {
        @
unlink($filename);
    }
}

eio_rename($filename$new_filenameEIO_PRI_DEFAULT"my_rename_cb"$filename);
eio_event_loop();
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

eio_rename_ok
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top