PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_rmdir

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_rmdirRemove a directory

Descrierea

eio_rmdir ( string $path , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

eio_rmdir() removes a directory.

Parametri

path

Directory path

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_rmdir() returns request resource on success or false on error.

Exemple

Example #1 eio_rmdir() example

<?php
$temp_dirname 
"eio-temp-dir";
mkdir($temp_dirname);

function 
my_rmdir_callback($data$result) {
    if (
$result == && !file_exists($data)) {
        echo 
"eio_rmdir_ok";
    } else if (
file_exists($data)) {
        
rmdir($data);
    }
}


eio_rmdir($temp_dirnameEIO_PRI_DEFAULT"my_rmdir_callback"$temp_dirname);
eio_event_loop();
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

eio_rmdir_ok

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top