PHP 7.4.22 Released!

eio_seek

(PECL eio >= 0.5.0b)

eio_seekRepositions the offset of the open file associated with the fd argument to the argument offset according to the directive whence

Descrierea

eio_seek ( mixed $fd , int $offset , int $whence , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

eio_seek() repositions the offset of the open file associated with stream, Socket resource, or file descriptor specified by fd to the argument offset according to the directive whence as follows:

  • EIO_SEEK_SET - Set position equal to offset bytes.
  • EIO_SEEK_CUR - Set position to current location plus offset.
  • EIO_SEEK_END - Set position to end-of-file plus offset.

Parametri

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor

offset

Starting point from which data is to be read.

length

Number of bytes to be read.

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_seek() returns request resource on success or false on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top