PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

eio_sendfile

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_sendfileTransfer data between file descriptors

Descrierea

eio_sendfile ( mixed $out_fd , mixed $in_fd , int $offset , int $length , int $pri = ? , callable $callback = ? , string $data = ? ) : resource

eio_sendfile() copies data between one file descriptor and another. See SENDFILE(2) man page for details.

Parametri

out_fd

Output stream, Socket resource, or file descriptor. Should be opened for writing.

in_fd

Input stream, Socket resource, or file descriptor. Should be opened for reading.

offset

Offset within the source file.

length

Number of bytes to copy.

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_sendfile() returns request resource on success or false on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top