PHP 7.4.22 Released!

eio_sync_file_range

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_sync_file_rangeSync a file segment with disk

Descrierea

eio_sync_file_range ( mixed $fd , int $offset , int $nbytes , int $flags , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

eio_sync_file_range() permits fine control when synchronizing the open file referred to by the file descriptor fd with disk.

Parametri

fd

File descriptor

offset

The starting byte of the file range to be synchronized

nbytes

Specifies the length of the range to be synchronized, in bytes. If nbytes is zero, then all bytes from offset through to the end of file are synchronized.

flags

A bit-mask. Can include any of the following values: EIO_SYNC_FILE_RANGE_WAIT_BEFORE, EIO_SYNC_FILE_RANGE_WRITE, EIO_SYNC_FILE_RANGE_WAIT_AFTER. These flags have the same meaning as their SYNC_FILE_RANGE_* counterparts(see SYNC_FILE_RANGE(2) man page).

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_sync_file_range() returns request resource on success or false on error.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top