PHP 7.4.24 Released!

eio_utime

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_utimeChange file last access and modification times

Descrierea

eio_utime ( string $path , float $atime , float $mtime , int $pri = EIO_PRI_DEFAULT , callable $callback = NULL , mixed $data = NULL ) : resource

Parametri

path

Path to the file.

atime

Access time

mtime

Modification time

pri

Prioritatea cererii: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX sau null. Dacă este transmis null, pri este stabilit intern la valoarea EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funcția callback este apelată atunci când o interpelare este încheiată. Ea trebuie să corespundă următorului prototip:

void callback(mixed $data, int $result[, resource $req]);
data

sunt niște date personalizate transmise în cerere.

result

conține rezultatul specific cererii; în esență, valoarea întoarsă de apelul de sistem corespunzător.

req

este o resursă a cererii opțională ce poate fi utilizată cu funcții precum eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Valorile întoarse

eio_utime() returns request resource on success or false on error.

A se vedea și

  • eio_futime() - Change file last access and modification times
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top