PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

fann_create_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_create_trainCreates an empty training data struct

Descrierea

fann_create_train ( int $num_data , int $num_input , int $num_output ) : resource

Creates an empty training data struct.

Parametri

num_data

The number of training data

num_input

The number of inputs per training data

num_output

The number of ouputs per training data

Valorile întoarse

Întoarce o resource a datelor pentru antrenarea rețelei neuronale în caz de succes, sau false în caz de eroare.

Note

Notă:

Această funcție este disponibilă doar dacă extensia fann a fost compilată cu biblioteca libfann >= 2.2.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
geekgirl dot joy at gmail dot com
2 years ago
The result of fann_create_train() is a "blank" or "empty" training data resource which can be saved to a file using fann_save_train().

<?php

$num_data
= 4;
$num_input = 2;
$num_output = 1;

// Create an empty 'template' training resource in memory
$empty_training_resource = fann_create_train ($num_data , $num_input , $num_output);

// Save template.data
fann_save_train($empty_training_resource, 'template.data');

?>

File Saved (template.data):
4 2 1
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
To Top