PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

fann_descale_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_descale_trainDescale input and output data based on previously calculated parameters

Descrierea

fann_descale_train ( resource $ann , resource $train_data ) : bool

Descale input and output data based on previously calculated parameters.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

train_data

resource a datelor pentru antrenarea rețelei neuronale.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top