fann_destroy_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_destroy_trainDestructs the training data

Descrierea

fann_destroy_train ( resource $train_data ) : bool

Destructs the training data

Parametri

train_data

resource a datelor pentru antrenarea rețelei neuronale.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top