PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

fann_destroy

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_destroyDestroys the entire network and properly freeing all the associated memory

Descrierea

fann_destroy ( resource $ann ) : bool

Destroys the entire network and properly freeing all the associated memory.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top