PHPKonf 2021 Online

fann_get_sarprop_step_error_threshold_factor

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_get_sarprop_step_error_threshold_factorReturns the sarprop step error threshold factor

Descrierea

fann_get_sarprop_step_error_threshold_factor ( resource $ann ) : float

The sarprop step error threshold factor.

The default factor is 0.1.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

Valorile întoarse

The sarprop step error threshold factor, or false on error.

Note

Notă:

Această funcție este disponibilă doar dacă extensia fann a fost compilată cu biblioteca libfann >= 2.2.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top