PHP 7.4.24 Released!

fann_get_sarprop_weight_decay_shift

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_get_sarprop_weight_decay_shiftReturns the sarprop weight decay shift

Descrierea

fann_get_sarprop_weight_decay_shift ( resource $ann ) : float

The sarprop weight decay shift.

The default delta max is -6.644.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

Valorile întoarse

The sarprop weight decay shift, or false on error.

Note

Notă:

Această funcție este disponibilă doar dacă extensia fann a fost compilată cu biblioteca libfann >= 2.2.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top