PHP 7.4.24 Released!

fann_save_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_save_trainSave the training structure to a file

Descrierea

fann_save_train ( resource $data , string $file_name ) : bool

Save the training data to a file, with the format as specified in fann_read_train_from_file().

Parametri

data

resource a datelor pentru antrenarea rețelei neuronale.

file_name

The file name of the file where training data is saved to.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top