PHP 8.0.12 Released!

fann_scale_input_train_data

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_scale_input_train_dataScales the inputs in the training data to the specified range

Descrierea

fann_scale_input_train_data ( resource $train_data , float $new_min , float $new_max ) : bool

Scales the inputs in the training data to the specified range.

Parametri

train_data

resource a datelor pentru antrenarea rețelei neuronale.

new_min

New minimum after scaling inputs in training data.

new_max

New maximum after scaling inputs in training data.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top