fann_scale_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_scale_trainScale input and output data based on previously calculated parameters

Descrierea

fann_scale_train ( resource $ann , resource $train_data ) : bool

Scale input and output data based on previously calculated parameters.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

train_data

resource a datelor pentru antrenarea rețelei neuronale.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top