PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

fann_set_activation_function_output

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_activation_function_outputSets the activation function for the output layer

Descrierea

fann_set_activation_function_output ( resource $ann , int $activation_function ) : bool

Sets the activation function for the output layer.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

activation_function

The activation functions constant.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top