PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

fann_set_bit_fail_limit

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_bit_fail_limitSet the bit fail limit used during training

Descrierea

fann_set_bit_fail_limit ( resource $ann , float $bit_fail_limit ) : bool

Set the bit fail limit used during training.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

bit_fail_limit

The bit fail limit.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top