PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

fann_set_cascade_candidate_change_fraction

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_candidate_change_fractionSets the cascade candidate change fraction

Descrierea

fann_set_cascade_candidate_change_fraction ( resource $ann , float $cascade_candidate_change_fraction ) : bool

Sets the cascade candidate change fraction.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

cascade_candidate_change_fraction

The cascade candidate change fraction.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top