PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

fann_set_cascade_max_out_epochs

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_max_out_epochsSets the maximum out epochs

Descrierea

fann_set_cascade_max_out_epochs ( resource $ann , int $cascade_max_out_epochs ) : bool

Sets the maximum out epochs.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

cascade_max_out_epochs

The maximum out epochs.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top