PHP 7.4.22 Released!

fann_set_cascade_min_cand_epochs

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_min_cand_epochsSets the min candidate epochs

Descrierea

fann_set_cascade_min_cand_epochs ( resource $ann , int $cascade_min_cand_epochs ) : bool

Sets the min candidate epochs.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

cascade_min_cand_epochs

The minimum candidate epochs.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

Note

Notă:

Această funcție este disponibilă doar dacă extensia fann a fost compilată cu biblioteca libfann >= 2.2.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top