fann_set_cascade_min_out_epochs

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_min_out_epochsSets the minimum out epochs

Descrierea

fann_set_cascade_min_out_epochs ( resource $ann , int $cascade_min_out_epochs ) : bool

Sets the minimum out epochs.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

cascade_min_out_epochs

The minimum out epochs.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top