fann_set_cascade_num_candidate_groups

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_num_candidate_groupsSets the number of candidate groups

Descrierea

fann_set_cascade_num_candidate_groups ( resource $ann , int $cascade_num_candidate_groups ) : bool

Sets the number of candidate groups.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

cascade_num_candidate_groups

The number of candidate groups.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top