fann_set_cascade_weight_multiplier

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_weight_multiplierSets the weight multiplier

Descrierea

fann_set_cascade_weight_multiplier ( resource $ann , float $cascade_weight_multiplier ) : bool

Sets the weight multiplier.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

cascade_weight_multiplier

The weight multiplier.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top