fann_set_input_scaling_params

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_input_scaling_paramsCalculate input scaling parameters for future use based on training data

Descrierea

fann_set_input_scaling_params ( resource $ann , resource $train_data , float $new_input_min , float $new_input_max ) : bool

Calculate input scaling parameters for future use based on training data.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

train_data

resource a datelor pentru antrenarea rețelei neuronale.

new_input_min

The desired lower bound in input data after scaling (not strictly followed)

new_input_max

The desired upper bound in input data after scaling (not strictly followed)

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top