PHP 7.4.22 Released!

fann_set_learning_momentum

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_learning_momentumSets the learning momentum

Descrierea

fann_set_learning_momentum ( resource $ann , float $learning_momentum ) : bool

Sets the learning momentum.

More info available in fann_get_learning_momentum().

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

learning_momentum

The learning momentum.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top