fann_set_quickprop_decay

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_quickprop_decaySets the quickprop decay factor

Descrierea

fann_set_quickprop_decay ( resource $ann , float $quickprop_decay ) : bool

Sets the quickprop decay factor.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

quickprop_decay

The quickprop decay factor.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

  • fann_get_quickprop_decay() - Returns the decay which is a factor that weights should decrease in each iteration during quickprop training

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top