PHP 7.4.24 Released!

fann_set_quickprop_mu

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_quickprop_muSets the quickprop mu factor

Descrierea

fann_set_quickprop_mu ( resource $ann , float $quickprop_mu ) : bool

Sets the quickprop mu factor.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

quickprop_mu

The mu factor.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top