fann_set_rprop_delta_zero

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_rprop_delta_zeroSets the initial step-size

Descrierea

fann_set_rprop_delta_zero ( resource $ann , float $rprop_delta_zero ) : bool

The initial step-size is a positive number determining the initial step size.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

rprop_delta_zero

The initial step-size.

Valorile întoarse

Întoarce TRUE în caz de succes, sau FALSE în caz contrar.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top