PHP 7.4.22 Released!

fann_set_sarprop_step_error_shift

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_sarprop_step_error_shiftSets the sarprop step error shift

Descrierea

fann_set_sarprop_step_error_shift ( resource $ann , float $sarprop_step_error_shift ) : bool

Sets the sarprop step error shift.

Parametri

ann

resource a unei rețele neuronale.

sarprop_step_error_shift

The sarprop step error shift.

Valorile întoarse

Întoarce true în caz de succes, sau false în caz contrar.

Note

Notă:

Această funcție este disponibilă doar dacă extensia fann a fost compilată cu biblioteca libfann >= 2.2.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top